Józefków

Nazwa wsi pamiątkowa, pochodzi od imienia właściciela folwarku Józefa Baczyńskiego.
Nazwy lokalne (wg. Władysław Kosiaka): Pod Wyspą - nazwa pól sąsiadujących z Wyspą, Jakubowskie Pola - nazwa pól należących do mieszkańców Jakubowic, Podszyńskie Pola - nazwa pól należących m.in. do mieszkańców Podszyna, Resztówka
-    placówka w miejscu dawnego folwarku.
Wieś położona na Wyżynie Sandomierskiej w mikroregionie fizyczno-geograficznym Wyżyna Łukawska, przy drodze Czyżów - Jakubowice. Zagrody ułożyły się w układzie ulicówki. Wierni z tej miejscowości należą do parafii w Przybysławicach

DZIEJE WSI
Jest to wieś stosunkowo młoda, powstała w XIX w. Początkowo była folwarkiem dóbr ziemiański w Pisarach, należących do rodziny Baczyńskich. Gospodarstwo folwarczne Józefków należało do mocnych składników majątku rolnego, tego wysoce towarowego gospodarstwa ziemiańskiego. Położone na znakomitych glebach (klasa bonitacyjna I-III) uprawiała niemal wszystkie rośliny naszej strefy klimatycznej.
Do powstania chłopskiej - w wyniku parcelacji majątku folwarcznego w 1945 r. - wioski, w jej krajobrazie dominowała typowa zabudowa folwarczna, której nikłe resztki zachowały się na terenie gospodarstwa sadowniczego Marka Barłożka (2012 r.) położonego na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym. W skład tej zabudowy wchodziły obiekty typowe dla wsi folwarcznych: rządcówka z cegły, spichlerz, obory i stodoły wzniesione z kamienia (wapienia janikowskiego) oraz również murowane czworaki dworskie. Tych wielorodzinnych domów mieszkalnych robotników rolnych i służby folwarcznej był trzy - dwa murowane z cegły i jeden z kamienia. W każdym z budynków było po 10 pomieszczeń mieszkalnych. Po II wojnie światowej mieszkało jeszcze w tym osiedlu 18 rodzin chłopskich.
Zgodnie z reforma rolną z 1944 r. ten żyzny ponad 600. morgowy folwark rozparcelowano po zakończeniu działań frontowych w tej okolicy. Część byłych pracowników folwarcznych otrzymało trzyhektarowe działki i założyło własne gospodarstwa rolne. Pozostałe rodziny przeniosły się do miast. Z parcelacji józefkowskiego folwarku skorzystali też mieszkańcy okolicznych wiosek i tu również założyli gospodarstwa. Parcelacyjną ziemie posiadają w Józefkowie również mieszkańcy sąsiedniej gminy Ożarów.
Na koniec 2011 r. w 1 5 zagrodach Józefkowa mieszkało 68 osób.

 

 

 

wejdz na nasz kanał