Kolecin

Nazwa wsi pamiątkowa. Od imienia Koleta powstała nazwa folwarku, a następnie nowej wsi Kolęcin. Być może od Kolety Łabęckiej (w 1855 r. dobra Czyżów przejęła Koleta z Łabęckich Prendowska) bądź Kolety Descuors, żony Józefa Targowskiego. W 2004 r. rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nazwa wsi została zamieniona z Kolęcina na Kolecin.

DZIEJE WSI
W latach 70.XIX w. właścicielem folwarku był Mieczysław Łabęcki, który zapisał się w dziejach sandomierskiego ogrodnictwa jako pionier szkółkarstwa. Posadził jeden z pierwszych sadów w tej okolicy, a także chcąc zachęcić okolicznych rolników do sadzenia na przydomowych działkach jabłoni, grusz, wiśni założył w Kolęcinie szkółkę drzew owocowych. Następnie folwark był częścią dóbr czyżowskich. W poł. XIX w. był własnością ekscentrycznego Henryka Prendowskiego, który zapisał potężny majątek (w tym również folwark Kolęcin) swej siostrzenicy Kolecie Descuors, która wyszła (w 1909 r.) za mąż za Józefa Targowskiego i w ten sposób folwarczna część wsi znalazła się w dobrach czyżowskich Targowskich.

Kolęcin to stosunkowa młoda miejscowość. Jej teren to dawna kopanina, czyli pola ongiś zajęte przez las. Po wykarczowaniu drzewostanu przez właściciela dóbr czyżowskich na tym miejscu zaczęła po-wstawać stopniowa nowa wieś. Działki ku-powali okoliczni chłopi i budowali na nich zagrody. Obecnie jest to typowa wioska tego regionu, gdzie rolnictwo tradycyjne miesza się z ogrodnictwem.
Współczesny Kolęcin to najmniejsza wioska w gminie Zawichost. Pod koniec 2011 r. mieszkało tu zaledwie 35 osób

 

wejdz na nasz kanał