Wyspa

Wyspa – wieś sołecka w gminie Zawichost, położona w powiecie sandomierskim, województwie świętokrzyskim ( w latach 1975 – 1998 należąca administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego).

Według Jana Myjaka Wyspa to nazwa kulturowa pochodząca od staropolskiej nazwy zajazdu, karczmy. Dawniej zwana również Wygodą Bankową. Rozłożona wzdłuż drogi powiatowej 0743 T Wyspa – Wygoda – Dziurów – Zawichost, o typowym układzie ulicówki, czyli wsi jednodrożnej o zwartej zabudowie po obu stronach drogi.

Urodzajne gleby lessowe umożliwiają mieszkańcom intensywną produkcję sadowniczą i ogrodniczą.

Na terenie wsi mieszkańcy w latach sześćdziesiątych wybudowali w czynie społecznym wielofunkcyjny budynek, ze świetlicą, sklepem i punktem skupu mleka. Obecnie budynek położony jest na terenie gminy Ożarów, a zarządza nim Agencja Nieruchomości Rolnych. Mieszkańcy wraz z władzami gminy Zawichost czynią starania o jego odzyskanie i kompleksową modernizację. Przy skrzyżowaniu dróg powiatowych 0743 T Wyspa – Wygoda – Dziurów – Zawichost oraz drogi powiatowej 0749 T Wyspa – Romanówka – Nowy Garbów – Czermin – Słupcza ustawiono kapliczkę z figurką Matki Boskiej.

Na koniec 2013 roku Wyspę zamieszkiwało 141 osób.

 

Sołtysi i Rady Sołeckie wsi Wyspa

Lata

Sołtys

Rada Sołecka

Radni

1991 – 1995

Seweryńska Helena 

Jędrzejewski Józef, Trznadel Bogusław, Walos Marian, Winiarczyk Stanisław, Wawrzyńczak Adam 

 

1995 – 1999

Seweryńska Helena 

Jędrzejewski Józef, Łachowski Jan, Ziemniak Jan,  Poseniak Zygmunt

 

1999 – 2003

Trznadel Krystyna

Jędrzejewski Paweł, Wawrzyńczak Adam, Gajewski Stanisław, Trznadel Barbara

 

2003 – 2007

Trznadel Krystyna           od 2004              Jędrzejewski Paweł

Gajewski Stanisław, Seweryńska Helena, Jędrzejewski Józef,

2002 – 2006 Łukaszek Józef  

2007 – 2011

Jędrzejewski Paweł

Jędrzejewski Józef, Gajewski Stanisław, Siwek Wojciech

IV 2007 – 2010 Dudziński Jan

2011 – 2015

Skubida Sławomir

Jędrzejewski Józef, Kaczmarczyk Katarzyna, Wawrzyńczak Adam, Gajewski Stanisław.

2010 – 2014 -Siwek Wojciech

wejdz na nasz kanał